Konsekvent kvalitets- och miljöarbete

Lillebil och Lillebud har sedan många år dokumenterade system för kvalitets- och miljöarbetet.

Förutom rutinbeskrivningar för administrativ personal har även varje förare en förarhandbok som beskriver de metoder vi använder. Handboken är en viktig sammanhållande länk i vår strävan att leverera en hög, jämn servicenivå. Vi minskar successivt transporternas miljöpåverkan genom krav på moderna fordon och kvalificerad trafikledning med gps-positionering och mobil datakommunikation. Vi kan förkorta framkörningssträckorna och samlasta gods där så är möjligt, inom givna kvalitetsramar för den beställda tjänsten. På paketbilssidan rullar sedan tidigare ett antal biogasbilar. På lastbilssidan kommer miljöfordon att göra sitt inträde inom några år. Redan i dag uppfyller förstås alla fordon kraven för Stockholms miljözon.

FOKUS PÅ TRAFIKSÄKERHET

Under senaste åren har vi fokuserat på trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Som exempel har vi låtit Svenskt Hastighetsindex göra kontinuerliga hastighetsmätningar på våra fordon.

Resultaten kan vi kvartalsvis jämföra med andra transportföretags resultat. I nya tunga lastbilar monteras numera alltid alkolås.

MÄTNINGAR GER RESULTAT

Förutom att minimera avvikelser som godsskador och trafikincidenter följer vi upp tidsstatistik, eftersom detta är en avgörande kvalitetsaspekt för en budkund. Med den stora ordermängd vi har tillgång till kan vi med hjälp av tidsstämplar tjänst för tjänst följa den levererade tidskvaliteten. Målet är enkelt, vi vill vara bäst i klassen.

Policydokument 2014 (pdf)