Fossilfria Transporter

Lillebil & Lillebud byter till fossilfritt bränsle för hela fordonsparken 2020.

Från den 1 Juli 2020 kan vi stolt meddela att hela vår fordonspark endast tankar 100% förnyelsebart och fossilfritt drivmedel (HVO100). Miljöeffekterna av denna satsning kommer vara stora för vår organisation och vi vet att våra kunder värdesätter mervärdet av denna omställning.

Att kunna förmedla att transportvalet leder till förbättringar av både lokal luftkvalité och en kraftig minskning av negativa klimateffekter, tror vi är starka säljargument för både oss och våra kunder.

 

Kort om Biodieseln HVO100:

Det är ett helt förnybart och hållbart drivmedel, som ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2).

HVO är kort för hydrovegetabilisk olja, ett miljövänligt drivmedel som tillverkas av helt förnybara råvaror och som inte ger några nya utsläpp.

  •  – 33% lägre nivåer av fina partiklar
  • – 9% mindre kväveoxider (NOx)
  • – 30% mindre kolväten (HC)
  • – 24% lägre kolmonoxid (CO) -utsläpp
  • – reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

HVO tillverkas genom en metod som bygger på vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.

Läs mer på tillverkarens hemsida