Idag transporterade vi en limträbalk på 13,3 meter. Det var inga problem för vår åkare Calle. Kranbilen har smidda vaggor som tillåter att godset lastas över hytten, vilket begränsar ekipagets totallängd och ökar framkomligheten.