lillebil och lillebud kontakta oss

Kontakt

Öpettider

Våra kontorstider är vardagar 06.30-17.00.

Lillebil AB, lastbilar och kranbilar: 08-447 57 00 / order@lillebil.se

Lillebud AB, budbilar och kylbud: 08-447 57 20 / order@lillebud.se

Jour (för befintliga kunder)

Paketbilar vardag 17-22, helg 08-21.
Lastbilar vardag 17-20, helg 08-20.

Medarbetare

 • Anette Hellgren Hansson


  Order - Lillebil


 • Anna Öhrström

  Order - Lillebil


 • Björn Lundqvist

  Trafikledning - Lillebud

 • Christer Perez

  Trafikledning/order - Lillebud

 • Fredrik Voxmark

  Trafikledning/order - Lillebil

 • Jan Karmeland

  Försäljning/order - Lillebud

 • Janita Norlander

  Trafikledning/order - Lillebil

 • Katarina Karmeland

  Ekonomi - Lillebil & Lillebud

 • Leo Alkevik

  VD - Lillebil & Lillebud

 • Michael Alkevik

  Kontorschef - Lillebil

 • Ricky Strimer

  Order - Lillebud

 • Robert Hellqvist

  Trafikledning/Order - Lillebil

 • dennis larsson lillebud

  Dennis Larsson

  Trafikledning/Order Lillebud