Integritetspolicy

Lillebil AB och dotterbolaget Lillebud AB har och har alltid haft ambitionen att hantera personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi vänder oss framför allt till den professionella marknaden men välkomnar även privatpersoner i mån av kapacitet.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

Är du kontaktperson för en juridisk person använder vi dina nödvändiga personliga uppgifter för att kunna kommunicera med dig angående befintliga eller potentiella avtal mellan oss och din arbetsgivare. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring av våra tjänster gentemot din arbetsgivare.

Är du privatperson samlar vi aldrig in någon information i förväg. De nödvändiga personliga uppgifter vi samlar in sker i samband med din beställning eller annan kontakt du tar med oss. Normalt skickar vi inte reklam till privatpersoner.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna i vårt ordersystem (databas) och i förekommande fall i mejlsystem. Det kan också förekomma att dina uppgifter förekommer i dokument på enskild användares dator (hårddisk).

Vilka uppgifter behandlar vi?

Ditt hela namn, e-post, telefon, adress(er) samt andra kontaktuppgifter du lämnar till oss i samband med vår kommunikation och som behövs för uppdraget. Om vi tar vi en kreditupplysning på dig ska vi först meddela dig att så kommer att ske.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Av tekniska skäl är dina uppgifter åtkomliga för våra konsulter och leverantörer av datasystem och IT-drift. I förekommande fall är de personuppgiftsbiträden till oss och då skrivs avtal om det.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om uppgifterna är del av räkenskapsinformation sparas de enligt bokföringslagen i minst sju (7) år. Uppgifter som inte är räkenskapsmaterial raderas normalt 24 månader efter att avtalet med din arbetsgivare upphört och inte förväntas förnyas i framtiden. Slutar du som kontaktperson hos en arbetsgivare och vi får information om det raderas dina kontaktuppgifter så snart möjligt.

Utdrag och radering av personuppgifter

Du kan när som helst få ett utdrag från oss om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också när som helst begära ändring, begränsning eller radering av dina personliga uppgifter.