miljövänliga transporter lillebil

Miljövänliga transporter genom konsekvent kvalitets- och miljöarbete

Lillebil och Lillebud har sedan många år dokumenterade system för kvalitets- och miljöarbetet. Förutom rutinbeskrivningar för administrativ personal har även varje förare en förarhandbok som beskriver de metoder vi använder. Handboken är en viktig sammanhållande länk i vår strävan att leverera en hög och jämn servicenivå.

Hållbara transporter

Vi arbetar löpande med sitt hållbarhetsarbete vad det gäller socialt ansvarstagande, miljö, klimat och trafiksäkerhet. En viktig utgångspunkt för hållbarhetsarbetet är att lägsta pris inte får styra transportaffären, utan att kunder faktiskt efterfrågar bättre transporter och att vi på det viset tillsammans driver på för en förändring där hållbara transporter är det självklara valet.

Vi strävar efter att ytterligare öka användningen av fossilfria biodrivmedel, exempelvis HVO100, vilket är ett av våra miljömål inom Lillebil & Lillebud.

Vi erbjuder alltid tillgång till miljörapporter i samband med våra transporter.

Trafiksäkerhet

Det är ett stort ansvar att framföra en tunga fordon. Därför är det självklart att en chaufför ska vara pigg och utvilad. En yrkesförare som följer kör- och vilotider tar regelbundna raster och kör inte för långa arbetspass. Vi är ett transportföretag som följer reglerna, har kontroll på tider och leveransöverenskommelser och kör mer trafiksäkert än ett åkeri som inte respekterar reglerna. Det ger dessutom föraren en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Som företagare på vägen är det förstås viktigt att vara kompromisslös när det gäller alkohol och droger. Som kvalitetsåtgärd är samtliga fordon hos Lillebil & Lillebud utrustade med alkolås.

Ytterligare en aspekt på trafiksäkerhet är att godset lastas korrekt. Lastsäkringen anpassas efter tyngd, längd och bredd. För att fordonen ska vara i trafiksäkert skick besiktigas och underhålls de regelbundet.

Ett sunt åkeriföretag följer trafikregler och hastighetsbegränsningar, följer regler om kör- och vilotider, lastar och säkrar godset korrekt och använder bara kontrollerade fordon.

Policydokument Lillebil & Lillebud