I dessa vintertider påminner vi om att vi har flertalet skåplastbilar med värmeelement i skåpet, om ni har gods som inte tål minusgrader!

Resultat av vår miljösatsning

Vår senaste 12 månaders sammanställning för våra tunga fordon, visar att vi tankat 415 882 Liter fossilfritt bränsle mellan September 2020 – Augusti 2021.

Detta resulterade i ett totalt kretsloppsutsläpp (”Well to wheel”) om ca 187 ton Co2.

Hade samma antal liter körts med ”vanlig diesel” (Diesel Mk1) hade den siffran varit hela 1119 ton!

Beräkningen utgår från data om en snittinblandning för Diesel Mk1 med 17,5% HVO100 samt 5,7% FAME.

Som generar Co2 Ekvivalenten för:
Hvo100 = 0,45 kg co2/liter
Diesel Mk1 = 2,69 kg co2/liter
Länk till beräkningsmodellerna