några av våra bilar lillebil

Vi har utfört lokaltransport i Stockholm sedan 1971

Lokaltransportsinne sedan 1971. Lillebilgruppen erbjuder snabba och tillförlitliga bud- och lokaltransporter till fasta priser. Våra tjänster är bilbud, kylbilsbud, lastbilsbud och kranbilsbud.

Lillebilgruppen består av Lillebud AB med bud- och paketbilstjänster och Lillebil AB med lastbilsbud och lokaldistribution. Vi har en bred fordonspark med totalt ett 70-tal fordon. Varje dag gör vi fler än 500 leveranser.

Redan 1971 startade vi under namnet Lillebil varutaxi. Med fyra decenniers erfarenhet i ryggen vet vi vad som krävs för att leverera. Varje gång!
Hemligheten och svårigheten är densamma – att hitta rätt personal. Och det har vi. Våra ordermottagare, trafikledare, säljare och förare har gjort Lillebil och Lillebud till en ledande aktör på Stockholmsmarknaden.

bild ur arkivet lillebil varutaxi

Allt började med häst och vagn

Åkeriverksamheten i familjen började med att åkeriarbetaren Bernt Andersson 15 november 1926 fick ett eget tillstånd av Överståthållarämbetet ”att här i staden utöva åkareyrket och i sådant avseende såväl med häst och fordon som med automobil mot betalning verkställa transport av varor från stadens hamnar och lastageplatser”.

I villans källare i Stureby fanns stallplatser för ett par rejäla ardennerhästar. När hästarna på 30-talet helt byttes ut mot lastbilar hade äldsta sonen Lennart hunnit bli tonåring och fick vara både lasthjälp och ibland förare. Ved- och koks blev den vanligaste lasten under andra världskriget. Åkeriverksamheten drevs av far och son i namnet B.L. Anderssons Åkeri och bland kunderna fanns bland annat ASG. I slutet på 50-talet tog Lennart efternamnet Alkevik och åkerinamnet ändrades till Andersson & Alkevik Åkeri. I slutet av 60-talet hade man 20-talet fordon.

Lillebil startar

1971 startade Lennart Alkevik Lillebil varutaxi. Affärsidén ”lokaltransporter med korta avropstider” var inte så olik dagens. Större Mercedes och Opel paketbilar samt lastbilar av typ Volvo Trygge och Snabbe ingick i fordonsparken. Att bilarna hade kommunikationsradio och att man betalade efter taxameter var försäljningsargument. Framkörningskostnaden för en mindre lastbil var 3:50 + 1:10 per km. Under transport tickade det 2:25 per km. Last- loss och väntetid kostade 6:10/10 min.

bild på lillebil varutaxi
bild ur arkivet lillebil

Namnet Lillebil

Vad kommer namnet Lillebil ifrån? Vad betyder det? Det är förvisso även ett kvinnonamn, men det är inte mer komplicerat än att under en weekendresa till Köpenhamn såg Lennart taxibilar märkta ”Lillebil” och namnet fastnade hos honom. Resten är historia!

Idag

Transportföretagen Lillebil och Lillebud fortsätter att utvecklas med far och son Leo & Michael Alkevik vid rodret tillsammans med våra duktiga kontorsmedarbetare och fast kontrakterade åkerier med sina 70-talet fordon.

team lillebil