Några prisexempel till/från Stockholm

Är du kund beställer du kundinloggningsuppgifter till kundportal på info@lillebil.se. Där finner du alla era priser och taxor, bokar bud, tittar på fakturor m.m.

Drivmedelstillägg tillkommer. För aktuell nivå se Drivmedelstillägg